Hontai Yoshin Ryu jujutsu i Sverige

gallery/13407289_10153663099653359_7145331034547693798_n

Svenska Budo och kampsportsförbundet

http://www.budokampsport.se/

Svenska Jujutsu-federationen

Svenska Idrottsförbundet

Facebook

Akademiska jujutsuföreningen Community

https://www.facebook.com/ajf.jujutsu/?fref=ts

Christer Ekman Website

Jag är Christer Ekman och det här är min personliga hemsida. En stor del av innehållet här handlar om den traditionella japanska jujutsu-stilen Hontai Yoshin Ryu och information om verksamheten i Sverige. Det är en av ett fåtal gamla japanska skolor som man kan träna här. Detta utan att förringa de moderna självförsvarstilar som startat i Europa och Amerika vilka också benämns jujutsu eller något liknande. Tack alla aktiva för vårterminen 2019! Vi var sex personer från Sverige vid 17:e internationella Hontai Yoshin Ryu Taikai i London den 14-16 juni. Ingen från Sverige graderade, men många från våra systerländer vågade ställa sig öga mot öga med Soke och Densho för att nå högre grader. Mitt ödmjuka intryck är att de italienska kvinnorna lyckades bäst, presterade starkt och med bra kime. Jag vill också lyfta fram Denise Pate från England som hög-gravid graderade både i jujutsu och iaido. Hennes starka attityd överskuggade det delvis anpassade programmet.

 Det kommer att vara en del sommarträning efter att hallarna sommarstängt i Stockholm. Kontakta klubbledarna om info.

Hontai Yoshin Ryu Jujutsu är den gamla, traditionella jujutsu som vi utövar. Vår Soke, Kyoichi Munenori Inoue Sensei är stilens 19:e soke (stormästare) sedan mitten av 1600-talet. Sverige är en underavdelning (sub-branch) som leds av Olle Borg. Till sin hjälp har han övriga dangraderade instruktörer och klubbledare. För att utveckla oss vidare besöker vi återkommande So-honbu Dojo i Imazu Japan samt deltar vid läger i Europa med 19:e Soke. I augusti får vi anstränga oss att föra ut information och försöka värva nya inför skolstart och att människor återvänder efter semestrar och söker fritidssysselsättning med motion och idrott.

 

Budokai IF Köping är nu igång som ny klubb och har även under sommaren tillgång till gymnastikbyggnaden i Skogsbrynskolan. Det är ett par avslutande graderingar och sedan sommarträning. Christer Ekman ledde uppbyggnaden av klubben och har kvar ett engagemang. Klubbledare nu är Michael Gustafsson. Till de som är mest intresserade av koryu budo med både HYR jujutsu och iaijutsu hör Elisa Bastiani med familj. Grattis till Elisa och Maria som under våren lyckades gradera till brunt i gendai jujutsu, stilen jujutsu kai. Grattis alla andra som graderat och gått instruktörskurser. Högst graderad i Köping är nu Tomas Tulldahl, tidigare aktiv i Högdalens Budoklubb och Södertälje Budoklubb. I styrelsen finns också Robert Mattson och Elisa Bastiani. Man bygger stadigt upp sin position i Köping med bra träning och uppvisningar.

 

Barkarby Jujutsuklubb har haft ett bra träningsår (skolår) där flera tagit nya grader. Thomas Sahlin är första kyu brunt bälte i HYR jujutsu. Grattis till Isabelle Sarfati och Sture Svahn som tog bronsmedalj i Duo jujutsu, vid VM i Malmö den 25/11. Klubben leds av ett engagerat team varav några sitter i styrelsen som består av Christer Ekman ordf., Isabelle Sarfati vice ordf., Robert Johansson kassör och Thomas Sahlin sekreterare. I klubben finns också eldsjälen Svinto Sjösten och entusiasten Sture Svahn m.fl. Färdigheten i budo handlar inte bara om fysik och teknik utan också om kultur och mentalitet. Christer gick i maj en kurs i Shinobue flöjtspel för Yazukazu Kano sensei och knutit nya kontakter med det japanska samhället och kulturkretsen i Stockholm. Maki Kobayashi och Christer söker nu andra som är intresserade av att lära sig spela shinobue. Hon är också engagerad i gruppen Sweden Taiko som leds av Andrew Hickman och har ett förflutet i judo och karate. Robert bjuder in en kärna främst från BJJK att träna på hans arbetsplats under sommaren. Ni som är hugade hör av er till honom.

 

Akademiska Jujutsuföreningen, (AJF) Brännkyrkahallen har få aktiva och svårt att rekrytera. Förhoppningsvis återvänder ett par ur kärnan till hösten. Ordförande är Kamil Kozuch (barnledig), vice ordf. Beatrice Edvardsson, sekr. Björn Terelius och kassör Marlon Schramm. Klubben var engagerad att hjälpa Beatrice och hennes iai-klubb Kensei under Iaido-SM i Nacka. HYR fick då möjlighet att göra en uppvisning, vilket uppskattades. Grattis till Beatrice som vann SM-guld i shodan-klassen! Den andra sidan av att vara få är att den som söker sig till AJF närmast kan räkna med att få en personlig tränare, en hjälpsam sempai.

Stockholmsklubbarna inbjuds till söndagsträning i Beckombergaparken, vid dammarna utanför Klockhuset kl 15-17 den 4/8 och 11/8. Därefter postkeiko på sushireastaurangen Arigato för de hugade. Det är bo-jutsu och iaijutsu med bokken som gäller. De första två försöken i juni har känts väldigt bra.

 

 

 

Takenoko budoklubb avslutar terminen i början av juni men har tillgång till lokalen under sommaren. HYR jujutsu har tre grönbälten och ett par gulbälten, vilket innebär att de kan träna själva då Christer inte är på plats. Sista helgen i maj var det Kinnekullelägret på Christers lantställe i Gössäter och sista helgen i september kommer nästa. Vår tredjekyu-elev Jesper som är shodan i Zen Nippon Renmei Seitei Iaido har utsetts till klubbens huvudansvarige för iaido. Christer är ansvarig för klubbens jujutsu. I sommar är det söndagsträning hos Christer fr.o.m. 30/6 och under hela juli kl. 15-18 (+fika) samt de två sista söndagarna i augusti.

 

Jujutsu är en del av Japans historiska krigskonst. Precis som bågskytte, kavalleri, eldvapen så användes jujutsu, eller yawara som det också kallas, för att segra i strid.  Efter det stora slaget vid Sekigahara år 1600 så kom det några efterdyningar innan Shogun tagit kontroll över hela Japan. Det blev sedan fred i 250 år tills USA kom med sina kanonbåtar 1850-talet. De japanska samurajerna fungerade lite som italienska paramilitära Carabineri som är soldater i krig och poliser i fredstid - skolade för både krig och fred. Samurajerna fortsatte från 1600-talet att träna sina krigskonster, men de skickades sällan ut i strid längre - i deras roll ingick att upprätthålla lag och ordning. De förväntades vara bildade, kulturellt intresserade och känna till lagar, regler och vara lojala. Samurajerna hade väldigt individuellt skiftande status, från högadliga daimo till uppgraderade fotsoldater. När en samuraj ställdes inför en konflikt, ett brott osv. var han enväldig att bedöma - han kan beskrivas som polis, åklagare, försvarare, domare och bödel i samma person. En mycket hög moral förutsattes. Befolkningen lydde samurajerna. Den vapenlösa, mjuka eller smidiga tekniken användes t.ex. om en kollega med dåligt sinne för sake kunde hejdas innan han gjort bort sig för mycket. Samurajerna lärde sig undvika att göra dumheter som kunde straffa dem hårt. Filosofiskt och religiöst var de påverkade av  kompletterande kinesiska filosofiska riktningar som konfusianismen med sin stränga pliktmoral, särskilt det hårda självuppoffrande arbetet respektive taoismens lugna flytande tänkande. Den traditionella Shintoismen fanns som en kulturell botten precis som idag. Det buddhistiska inflytandet var och är är starkt.

En enkel sammanfattning är att göra det man skall, vara vänlig och artig, finnas i nuet, (mindful) känna sin historia och ha en strategi för att lösa problem. Inte skapa svårigheter och reflektera över att i livet finns misslyckanden och lidande, men också medkänsla. Någon har beskrivit att träna traditionell koryu budo är att att lära sig att dö och därigenom att leva. I samuraj-rollen fanns ingen flykt vid angrepp, bara att förbättra positionen. I en modern försvarssituation för var och en av oss är denna förbättring av position mer komplicerad.

 

Modern, gendai budo har tagit säkra tekniker ur den traditionella japanska krigskonsten, koryu budo. Det är tekniker som inte skadar en själv eller andra då den tränas i en dojo - judo, kendo, karate, iaido och aikido är exempel på moderna japanska idrotter som är vanliga. I väst så har man lånat tekniker och metoder för att tillämpa dem i andra sammanhang utanför en dojo. I England och USA började soldaterna före världskriget att utveckla något de kallade Combat Judo. I Sverige hade elever till Kano-elever t.ex. Viking Cronholm lärt sig jujutsu-tekniker som förmedlades till polis, militär och kändisar för 100 år sedan. I koryu jujutsu, koryu yawara tränar man i en lång tradition som ständigt utvecklas. Först läggs en grund för stabila och bra ställningar (kamae, dashi), respektive förflyttningar, riktningar (taesabaki) samtidigt som de första tekniska grunderna (kihon) läggs. I Japan finns de gamla rullarna där olika tekniker beskrivs - på väggarna finns avskrifter på kanji av de koreograferade tekniksamlingar som kallas kata. I Väst så får vi försöka minnas hur mästarna visat olika kata och träna dem. Det gör att kataträningen här kanske blir ännu mer central än i vardagsträningen i Japan. Vi lär oss olika kata en i taget och fortsätter sedan att upprepa dem. I kata kommer en motståndare att utföra olika angrepp och tori den angripne utför en förutbestämd försvarsteknik, som nybörjare gör på ett enkelt avskalat sätt och den mer avancerade lägger in detal på detalj för att förfina. Kata är alltid kata, men skickligheten att utföra den varierar. Utanför den rena katan finns ett antal variationer och ännu fler tillämpningar. Lägger man in mycket av det i början kommer inte hjärnan att kunna flytta ned träningen i förlängda märgen och göra ens rörelser till automatiska.

Det man tränar mycket blir man bra på. Tränar man på att behålla lugn vid angrepp ökar chansen att man gör det även utanför dojo. Har man bra reflexer på att skydda sig mot slag sitter de reflexerna i. Det ger en bättre andra chans. Sitter sedan ingripandetekniker, avväpningar och annat också i reflexerna.  Se på angriparen, se faran i vitögat, släpp inte blick-kontakten. Vid allvarlig fara bromsas den psykologiska tiden så att chansen att avvärja angreppet. Vänj dig redan på träning att hålla blick-kontakten. Tyvärr finns inga riktiga genvägar, men man kan fundera över i vilka situationer olika tekniker kan användas. Om man tränar mycket på fel sätt, dvs. dysfunktionellt så stannar det tyvärr också kvar. En liten god berättelse: Ett par av våra svartbälten jobbade för 8-10 år sedan som väktare. De fick där en grundutbildning i bl.a. batongteknik. En av grabbarna kom till dojon och berättade om ett ingripande då han omhändertog en våldsam person och använde batongen för att göra en låsning, som han inte lärt på väktarutbildningen - utan var en reflektiv tillämpning från en hanbo-kata (hanbo är kort trästav på 90 cm)...

Självförsvar  Vi tränar en traditionell s.k. koryu, där potentiellt farliga stridstekniker tränas på ett säkert sätt. Många nya som kontaktar oss frågar efter praktiskt självförsvar. En motfråga blir då om vad de till vardags sysslar med. Är de livvakter, poliser, dörrvakter, anställda inom försvaret och skall på utlandstjänst. Var bor de? Vilka miljöer rör de sig vanligen i - är bostadsområdet riskklassat? Är svaret ja på någon av de frågorna då kan de behöva en annan träning som ligger utanför vår vardagsträning. Fast vanligen räcker den lugna och metodiska träning som finns i en koryu jujutsu, som Hontai Yoshin Ryu.

 

 

KORYU BUDO

 

HONTAI YOSHIN RYU JUJUTSU

 

Akademiska Jujutsu-föreningen  med Dojo  i suterräng-planet på Brännkyrkahallen. Dojon delas med Stockholms Judoklubb på torsdagar och är i aikidons dojo tisdagar. Träningen i Brännkyrka bedrivs under skolterminerna, då hallen är öppen. Träningstider är tisdagar kl. 20.15 - 21.30 och torsdagar, klockan 20 - 21.30. Christer Ekman var åren 2008 - 2016 ordförande i Akademiska Jujutsu-föreningen (AJF) i Stockholm. Instruktörer är Olle Borg, Marlon Schramm 2 dan och Björn Terelius 2 dan

 

Barkarby Jujutsuklubb (BJJK) är den andra klubben i Storstockholm som utövar HYR Jujutsu. Dojo i Jakobsbergs Sporthall. BJJK är känd som Isabelles klubb, då hon är den mest namnkunnige och har varit med sedan starten. En mycket välmeriterade budoka som bl.a. utövat aikido hos Tomita Sensei, är dangraderad  ju-jutsukai. Isabelle är landslagscoach för det svenska Duo-landslaget i jujutsu. Hon och laget har rönt stora framgånger och tog bl.a. silvermedalj i VM Thailand, november 2015. November gjorde hon själv comeback på tävlingsmattan tillsammans med klubbkamraten Sture Svahn, vilket ledde till ett VM-brons i lagtävlingen. Isabelle är en av landets mest meriterade tävlingsbudoka. Hon är också ordförande för Svenska Jujutsufederationen. BJJK är i mycket stor utsträckning Isabelles klubb. Vardagsträningen av HYR hade länge regelbundna besök av både Olle och Christer sensei. De senaste fem åren har den i huvudsak letts av Robert Johansson, nidan. Träningen i BJJK sker i Jakobsbergs Sporthall måndagar och onsd. kl. 20. En gemensam lördagsträning för de som tränar Hontai, i Jakobsberg kl. 14-17. Klubbens barnträning ligger som separat grupp på is. Den suveräne barninstruktören Svinto Sjösten har tillsammans med främst Olle försökt utveckla hur HYR-tekniker kan flätas in i barnens träning. Gruppen är för tillfället en del av vuxengruppen. En annan specialitet i klubben är Jujutsu Duo under överinseende av Isabelle Sensei och tankar finns att lägga upp schemalagd duo-träning. (duo skulle kunna vara en egen gendai stil). Christer Ekman som skötte mycket av HYR-träningen i BJJK 2008- 2016 har nu återanslutit sig till klubben. Både ledningsmässigt och i träningsverksamheten finns en ledargrupp. Den fungerar ungefär som ett lagtempolag på cykel, trampar på och stöder varandra - ibland i spetsen, annars på rulle. Det är för närvarande: Isabelle Sarfati, Thomas Sahlin, Svinto Sjösten, Sture Svahn, Robert Johansson och Christer Ekman 

 

Takenoko Budoklubb i Mariestad tränar Hontai Yoshin Ryu Jujutsu och Tachi. Verksamheten där leds av Christer Ekman tredje dan Hontai Yoshin Ryu Jujutsu, andra dan HYR Iaido och dangraderad i moderna jujutsu-stilar (gendai). 2016 och 2017 instruerade han heltid i Takenoko efter att under de första åren i huvudsak varit tillgänglig halva terminerna. Träningen kompletteras med helgläger ledda av Sverige-chefen Olle Borg. Under Kristi Himmelsfärdshelgen varje vår bedrivs ett fyradagars läger på Kinnekulle. I år deltog vår idrott tillsammans med övriga Takenoko på Mariestads vårfest Springtime. Takenokos program fick en väldigt fin respons från publiken.

Träningstiden i Takenoko är onsdagar kl. 17.30 - 19, samt söndagar kl. 18.30 - 20.30. På söndagarna börjar träningen med yawara under den första timmen, därefter följer en timme med traditionella japanska vapen främst bo-jutsu och Iai-jutsu. HYR i Mariestad befinner sig i ett uppbyggnadsskede sedan 2013. Takenoko bedriver också ZNKR Iaido och Hoki Ryu, samt har en livaktiv Aikido-sektion med Jörgen Larsson som instruktör.

Under våren har jujutsu och aikido samsas i dojon på samma tider. Det har harmoniserat bra och instruktörerna har stimulerat varandra i en god atmosfär. Ett par av deltagarna skulle nog helst ha tränat både och samtidigt, men ibland får man välja. Ett rätt angenämt dilemma. 

 

Andra och gamla stjärnor

Det finns personer på andra orter som tidigare regelbundet har tränat Hontai Yoshin Ryu och som efter kontakt med Olle Sensei har tillåtelse att i huvudsak på egen hand upprätthålla sin kompetens.

 

Börja träna

Alla som önskar träna och bedöms vara mogna för det är hjärtligt välkomna. Träning av Hontai Yoshin Ryu innebär att få ta del av japansk kultur för att bygga sin psyko-sociala och fysiska hälsa i perspektiv av livslångt lärande. All träning i Sverige sker under handledning av Olle Borg, samt med kvalitetskontroll från den japanska ledningen Soke, dvs. stormästaren och hans närmaste. 

 

Historik Hontai Yoshin Ryu

HYR grundades i Japan i mitten av 1600-talet och nuvarande stormästaren är den 19:e Soke i en rak linje under cirka 350 år. (En jämförelse: Nuvarande kung i Sverige är den 7:e regenten från ätten Bernadotte under 200 år) I Sverige har HYR tränats sedan början av 1980-talet. AJF har sina rötter i den akademiska studentidrotten och var en sektion för jujutsu i SSIF från starten 1967 till 2008 då AJF grundades och anslöts till RF och Budoförbundet, med org.nr. 1826. Alla som tränar inom verksamhetens ramar är idrottsförsäkrade i Folksam.  

I Sverige tävlar man inte i HYR Jujutsu. Utomlands förekommer tävlingar mycket sparsamt. Det handlar då om uppvisning av kata eller ur kata, både obeväpnad och med traditionella vapen, som bo, hanbo, kodachi eller bokken. I HYR graderas (examineras) i Jujutsu och Iaido. Det senare förutsätter vanligtvis först dangrad i jujutsu. I Hontai tillämpas parallellt Kyu och dan-systemet som kommer ur den moderna, gendai judon med bältesfärger från vitt till svart (dan) respektive det traditionella Den-systemet där gradering vanligtvis sker först efter tredje dan (sandan). 

Den som vill börja träna kan enklast komma direkt till dojo omkring en kvart före träningen startar och anmäla sig till instruktören. Den första veckan är det avgiftsfritt att prova på. I början räcker det att bära vanliga oömma träningskläder. Sedan vanlig vit gi och efter ett par år svart hakama. Välkomna!

 

11th Hontai Yoshin Ryu Jujutsu European Taikai

Den 10-12 juni 2016 hölls stilens internationella storläger i Brännkyrkahallen. Då var också de välkomna som tidigare tränat eller prövat HYR. T.ex. de som deltog vid det läger som hölls med 19:e stormästaren, Soke Inoue på uppdrag av svenska Jujutsufederationen 2012. Nu är vi taggade att försöka få ett nytt uppdrag de närmaste åren. En tanke vore att delegera uppdraget till klubben i Barkarby, under tillsyn av Olle och att hålla ett stort Taikai i Jakobsbergs sporthall.

 

In english.

HontaiYoshin Ryu Jujutsu is an old traditional style (koryu). To be accepted koryu the style has to older than 150 years old and founded in Japan during the Edo era. In Sweden HYR is led by Sensei Olle Borg 4 dan jujutsu, 2 dan Iaido and member of Densho.

It is practised at four locations, dojo:

 

1) Brännkyrkahallen, Stockholm Tuesday and Thursday  20 - 21.30

2) Jakobsbergshallen, Monday, Wednesday 20-... and Saturday 14-17

3) Takenoko, Mariestad Wednesday and Sunday

4) Budokai IF Köping, Monday and Thursday, gendai budo and koryu

 

If you want to start training. The easiest way is to come to Dojo a bit before training starts and talk to the teacher (sensei). You can try one week without fee...

Training Hontai Yoshin Ryu is an opportunity to be part of a Japanese cultural tradition and development to provide your mind and physical health in a lifelong learning

 

Welcome

Christer Ekman

 

gallery/13432401_10153669126983359_6546384311225720_n
gallery/255413_10151419727895418_1149062474_n

Takenko Budoklubb har de senaste åren haft uppvisningar vid Springtime på våren respektive under Mariestads skördemarknad på Residentsön, vid Vadbo museum. Av idrotternna och stilarna, Aikido, Iaido, Seitei, Hokiryu samt inte minst Hontai Yoshin Ryu. HYR har visat både jujutsu, iaijutsu, bojutsu och kodachi. Både arrangörerna och åskådarna verkar uppskatta oss. 

Japan 

Det är nu snart två år sedan jag senast var i Japan och börjar längta dit. 2016 var jag där i två månader från juli till mitten av september. Jag fick bl.a. chansen att ingå i Hontai Yoshin Ryus uppvisningsgrupp i det tusen år gamla Shoshazan templet - en vördnadsväckande miljö - att ensam i sällskap av en ung uke kliva ut på den scenen och visa upp sig inför ett hundratal av Japans koryu budo-elit och templet - det kändes mäktigt. De första veckorna hade jag sällskap av sonens familj. Sondottern Tua deltog i den traditionella vapenträningen. Robert Johansson, ni-dan från Barkarby jujutsuklubb och Björn Terelius, ni-dan från AJF och gjorde mig sedan sällskap från första september - både i det hus som jag hyrde i Kobe och i träningen i So-honbu dojo i Imazu och gästträningen i Himeji dojo. (det blev sammanlagt 30 träningstillfällen för mig). Sedan tillbaka i klubbarna förmodligen nåt snäpp bättre och väldigt inspirerade. 2017 var jag i Japan i fem veckor under hösten och hyrde en lite lägenhet i Kobe, Motomachi och hade möjlighet att träna och praktisera vid nästan trettio tillfällen. Fick möjlighet att delta i uppvisning vid det shintoistiska Sosha-templet i Himeji. Klubbkompisen och trädgårdsmästaren Joakim Löfgren från Takenoko gjorde mig sällskap den sista veckan i november. Joakim har en förkärlek för japanska trädgårdar och överbvakar bl.a. hur min trädgård i Gössäter byggs. I maj 2019 var Olle och Beatrice åter i Japan. I slutet av oktober och fram till jul kommer Christer (jag) att återvänta dit och har bl.a. hyrt ett traditionellt tehus i Kobe att bo i. Jag har nu åttio träningspass i So-honbu Dojo bakom mig och hoppas kunna få ytterligare 20-30 i höst. Det vore kul att passera hundragränsen. Det kan vara bra att ha mål även om de kanske inte verkar så imponerande på andra. Det gäller alltid att utveckla sig själv där man befinner sig. Människor som inte känner att de utvecklas eller känner sig hindrade att utvecklas blir ofta negativa, frustrerade och arga, vilket kan drabba dem själva och omgivningen.

gallery/e3f35ca7-2df4-3523-8a9f-9c462945e5f8

Fitness- och kampsportfestivalen på Stockholmsmässan

Det var en bra uppslutning på uppvisningarna på Stockholmsmässan 2016. Planerat var att vi skulle göra två uppvisningar på lördag resp. söndag. Då en annan budoart inte dök upp på söndag blev det en extra chans för oss. Våra 36 kvadratmeter matta var nära den nedre scenen på mässan. Vi mötte ett bra intresse, men ingen storpublik, många frågor och en del prova på. Då vi visat framfötterna denna gång har vi utlovades en central plats och första tjing på kommande kampsportsfestivaler. Festivalens eldsjäl och ägare, den gamle judokan Ove Rytter var förbi och pratade med mig en stund. Han noterade nöjd att vi just då visade en "självförsvars kata" och jag berättade för honom om HYR och våra jujutsu-kata. Ur min synvinkel var barnens uppvisning, lördagens bästa inslag. På söndagen lyste Björn och Kamils uppvisning ur HYRs Bo-kata respektive Jujutsu, Oku no kata, starkast. Roligt att se Olle som inte varit så aktiv ett tag, vara tillbaka i gammal god form. Tack till oss som deltog: David, Eiric, Isabell, Karin, Björn, Robert, Kamil, Marlon, Olle och me, myself Christer. Det var roligt och stämningen var toppen.  Det har kommit en förfrågan om att delta igen 2019 och det verkar vara ett bra förslag att jobba vidare med...

gallery/b7fa3faf-b4f4-81a7-21bd-bc53e74c9555

HYRs uppvisningar var lördagen den 26 november kl. 11 och 15. På söndag var uppvisningarna kl. 11 och 14. En stor del av dagarna bemannade vi den monter Budo- och kampsporten hade. Uppvisningarna började med svärd, HYRs Iaido och Iaijutsu. Den fortsatte sedan med (vapenlös) jujutsu både från Barkarbys barngrupp, samt vuxna från de tre klubbarna. Uppvisningen avslutades med traditionella vapen, som bo, hanbo och kodachi. Det här var tolfte året Fitnessfestivalen genomfördes, Nordeuropas största i sitt slag. Festivalen var den andra i Stockholm. Tidigare hölls den i Göteborg. Den tävlingsinriktade kampsporten visade i år för lågt intresse för att kunna disponera en hel mässhall. Istället för vår ursprungliga plan kom Hontai Yoshin Ryu Jujutsu, Akademiska Jujutsuföreningen och Barkarby Jujutsuklubb att disponera en mindre yta vid nämnda monter där olika uppvisningar kan ske dvs. anpassade delar av jujutsu, bojutsu och iaido, ungefär såsom vid uppvisningarna i Mariestad tidigare i år fast minimerat. Barkarby jujutsuklubb utövar förutom HYR också gendai (modern) budo och en tanke var att få med inslag t.ex. från klubbens DUO-träning och barnverksamhet. Vi fanns till hands vid montern för att kunna besvara frågor. Det var massor med andra inslag allt från styrketräning, gruppgymnastik, föredrag av kändisar och om kost och hälsa. Med årets deltagande vill vi också skapa en förberedelse för en högre nivå av insats nästa läger - då kanske med mer aktiva insatser från förbunden också. Tyvärr hade vi sedan inte kapacitet att upprepa succén från 2016 de följande åren, då det var mycket fokus på tävling, fast Aikidoförbundet tog chansen och gjorde uppvisningar. Vi får försöka utmana dem de kommande åren :)

 

Sköt om dig och må bra av budo! Jag gick för 12-15 år sedan en meditationskurs i Nacka Dojo för min tidigare jujutsu-lärare, nestorn Ingmar Sköld, grundaren av Nacka Dojo. Han är till vardags läkare, psykiater och konstaterade att meditation är en väldigt långsam och långsiktig psykoterapi. Lite liknande med en Koryu Budo, som Hontai Yoshin Ryu. Ur fitnesperpektiv handlar det inte så mycket om att uppnå en superkropp till semestern eller peaka nästa mästerskap. Det handlar först om att trivas och må bra i stunden (body-mind) här och nu. Lära sig att ta hand om sig fysiskt, att stå upp för sig själv, ta ansvar, bli säkrare och odla sin ödmjukhet. Här tävlar du inte med andra, men ta ansvar för att bio-psyko-socialt utveckla dig ett litet steg för varje pass, dag, vecka och år. Inslagen från den japanska kulturen är en hörnpelare. Varje träningspass skapa en ny byggsten med hjälp av din lärare/sensei och träningskamraterna. Vår fitness är ett livslångt lärande och att öka sin förmåga att ta hand om sig själv och sina nära i dojon och hemma. Vår hjärna är väldigt plastisk och utvecklingsbar under hela livet relaterat till bio-psyko-social utvecklingsfas. Den påverkas positivt av motion och rimlig fysisk aktivitet. Den påverkas också av hur vi lär oss hantera skadlig stress. Krav och vardagskaos är hanterbara om vi lär oss handskas med det. Människor är också utvecklade att klara svåra kriser, konflikter och t.o.m. krig. Vi kan dock också i vår samtid påverkas och manipuleras att bli inlärt hjälplösa och klena. I budoträning har vi hjälp av goda tekniker (waza) och våra verktygslådor, (kata) där viktiga mönster tränas och upprepas tills de sitter automatiskt och ingår i reflexer och rörelsemönster. Det är inget mystiskt eller magiskt utan kan förklaras och kräver träning och upprepning. Det skall kännas kul och utvecklande, oavsett om du är sju eller sjuttiosju år.

christer.ekman@gmail.com

European Taikai in Stockholm. 19th grandmaster, Soke Kyoichi Inoue and his Densho have gathered their international students in Sweden 2016. The training was led by the grandmaster assisted by a very active Densho. 

The event was held in Brännkyrkahallen, Midsommarkransen, Stockholm. The Stockholm City management of the sport facility was very pleased how HYR and Akademiska Jujutsuföreningen(AJF) have cooperated with the City. The manager, Maria Clarke said this was the best ever arrangement, event in Brännkyrkahallen. As chairman of the Club, AJF, I Christer, am very pleased how every club member has handled their tasks. Iḿ also proud that Olle on behalf of Soke and Densho asked us to open our regular Dojo and  make a contract with Brännkyrkahallen and Stockholm City, to get access to all of the Sporthall to be able to host the event. It was also held in the framework of Svenska Riksidrottsförbundet (Sw. Sport association), Swedish Budo- and Martial art association and the Swedish Jujutsu-federation. Covered by assurance from Folksam. 

The first days I only could watch the lessons and the training. That was also a good learning experience. I noticed it was a very good spirit in the Dojo. Really a family-feeling in our Global Village. Hontai Yoshi Ryu is our Global Village. When we gather - we are all coming home... (no we are not a sect - just glad to see each other - develop and have fun - its a bit like when musicans meet, or dancers) After training Thursday and Friday we had a late dinner at restaurant Tre Vänner.

After the main taikai in Stockholm there was a post-taikai in Jakobsbergs Sporthall managed by Robert Johansson head of the Barkarby Jujutsuklubb - in cooperation with Järfälla Kommun. Svinto Sjösten was showing Soke how the children are training there. On the Mat was three of his own children Aliss, David and little June in a group of about ten children. They did a playfull warming up with ukemi waza and tski waza. Then did a couple of adaptions from Gyaku nr three and six. Big hands to you!

the Grand HYR party at Sjöfartshotellet

There was a meditative part before dinner.  Shakuhachi shihan, Gunnar Jinmei Linder did a ½ hour program playing the traditional japanese flute. Gunnar spent 20 years in Japan learning, playing and teaching Shakuhachi. He is member of the oldest shakuhachi ryu (school). He is now associated professor, Stockholm University and teacher at the Stockholm Music College. It really worked as meditation and many relaxed as skilful meditators would, complitly awake and in zanshin, but relaxed. One of the core seniors said he liked it a lot, but saw some people that were unused. His comment was that this is part of japanese culture, something to learn and listen to if you want to be part of and develop in a koryu budo like Hontai Yoshin Ryu. Jinmei told me he was very pleased that I had invited him to play for Soke and members of the taikai and that it worked as intended. A meditation after three days training and about a doussin also been testing for new grades. After all the pressure its been on Soke and Densho teaching, observating and supervising.

The party finnished with Soke giving Diploma to all that had passed the tests. Congrats to all of you!

On behalf of AJF and the Brännkyrka Dojo I want to thank Olle, Densho and Soke to give us this privilige. Thanks everybody joining us this taikai-weekend. Many thanks to Brännkyrkahallen' manager Maria Clarke and her staff - you are the best ever during my 26 years in this Dojo. Many thanks to every member of AJF that done a good and hard work - and likewise to our friends in Barkarby jujtsuklubb. Marlon Schramm has done a terrific work to collect money from the local sportsassociations, buying traditional weapons and used their Carrier to transport mats to Brännkyrka and back. Robert Johansson a trustful, Brave who organized to carry the tatami together with good people from both Clubs. He also drove both Soke and Densho. Alex worked hard - it is good to have him back - thanks for fetching Maestro Stelvio at Centralen so we could be an ok host. Karin designed beautiful Taikai T-shirts (I bought five to me and my family). Kamil, Björn and others showed our friends arround in Stockholm after training. Hanging out. I was happy to see my daughter Emma at the party. She started to train Hontai at the same time as I did and 1995 she was with me training for HYR menkyukaiden and she got the opportunity to train with Yagi San. Now she did a deal with Leila to keep in touch and train when the family situation allows. 

Soke told me yesterday (Monday 13) that the Stockholm Taikai was a Big Success. He was also very pleased with the Shakuhachi music performed on such a high level as by Shihan Jinmei.

HYR 11:e Europeiska Taikai i Stockholm. Det har kommit drygt 80 deltagare från olika europeiska länder. Soke, stormästaren kom hit från Japan. Sex personer från Australien och tre från USA. I Sverige var de aktuella Hontai-eleverna inbjudna att delta. De som tidigare tränat Hontai Yoshin Ryu, t.ex. vid det taikai som ordnades på uppdrag av och i samarbete med Svenska Jujutsufederationen för några år sedan. Gränsen för deltagandet var ungefär vid orange till grönt bälte, eller motsvarande förmåga att behärska fallteknik och kast m.m. Lägret var en stor framgång. Halledningens Maria Clarke ansåg det vara det bästa evenemang hon arbetat med. Soke var väldigt nöjd över hur vårt taikai hade genomförts och såg Stockholm Taikai som en stor framgång. Han var också glad över Shakuhachi-musiken och den höga nivån på Shihan Jinmeis utförande.

Vårt favorithak Tre vänner tycker om oss och är nöjda att vi använder dem. De ökade också våra bokningar väldigt flexibelt. Lägrets deltagare uppskattade vänligheten och servisen.

Hallens Bowling-café med Susanne i spetsen har varit mycket tillmötesgående och serverade t.ex. lunch till deltagarna under lördagen.

Tack Olle för att du lät AJF och Brännkyrka dojo ta så stor del av arrangemanget! Tack Marlon för slitet med att ordna bidrag och skjutsa Soke m.fl. Tack Robert för att du står skuldra vid skuldra och tar mer än din del. Det gav Olle chans att få fokusera på Soke. Alex slöt upp som den kamrat han är. Karins T-shirt slog alla förväntningar. Kul att Jesper och Joakim från Takenoko deltog och klarade träningen över förväntan. Björn och Kamil jobbade också väldigt hårt - plus att de fokuserade på sina graderingar. Grattis till de nya graderna! 

Det svenska resultatet av graderingarna:

Kamil Kozuch testade och godkändes till Jujutsu Sandan i Hontai Yoshin Ryu (3:e graden svart bälte)

Björn Tirelius testade och godkändes till Jujutsu Nidan i HYR (2:a graden svart bälte) samt HYR Iaido och Iaijutsu Shodan

Robert Johansson testade och godkändes till Jujutsu Nidan i HYR, (2:a graden av svart bälte) samt Hyr Iaido och Iaijutsu Shodan

Stort grattis till er och till oss alla för att ha höjt vår nivå några snäpp

Det här har varit bra och jätteroligt. Nästa stora Taikai det 12:e är i Italien juni 2017. Hoppas att många svenskar kommer att delta. Stelvios plan är att det genomförs i Riccione, nära Rimini vid Adriatiska havet.

Tack alla i våra klubbar, utöver de redan nämnda: Leila, Isabelle, Emma, Svinto, Thomas, Sture, Jesper, Joakim, alla barnen i Jakan och alla jag av trötthet nu har glömt. Tack alla tålmodiga och hjälpsamma familjemedlemmar. Jag bockar och bugar. Ha en jättefin sommar med en del avspänd träning. Välkomna till våra klubbar då höstterminen startar!  /  Christer

gallery/13445750_10153669132073359_3236985466845013594_n