Christer Ekman Website

         Name                Location 

Mega Super Team         Krakozhia 

Mega Super Team 2      Krakozhia

Svenska Budo och kampsportsförbundet

http://www.budokampsport.se/

Svenska Jujutsu-federationen

Svenska Idrottsförbundet

Facebook

Akademiska jujutsuföreningen Community

https://www.facebook.com/ajf.jujutsu/?fref=ts

Text kommer inom kort.